logoA
logob

Thonburi University

ระบบยืนยันตัวตน
โครงการมาตรการ การลดภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน ภาคเรียนที่ 1/2564
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทดสอบระบบอยู่จ่ะ ยังไม่เปิดระบบนะจ๊ะ

ใช้รหัสตัวเดียวกับระบบทะเบียน ***