รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6301102051001 กชกร ขุนนุช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
2 6301102051004 ภักดี สืบเจริญดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
3 6301102051005 ศุภกิตติ์ แก้วอนันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
4 6301102051006 ภัสดา ฉวีวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
5 6301102051007 ปัญญากร เวียงสิมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
6 6301102051008 อามีลีน อากาเซ็ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
7 6301102051012 จิรายุทธ์ เบ็ญจมวิจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
8 6301202051001 กรวิชญ์ จันทรนิมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก