รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201101103001 ฉัตรธิดา สำเร็จวิทย์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
2 6201101103002 ภรัณยู เกตุเทศ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
3 6201101103003 อัษฎา เกลาเกลี้ยง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
4 6201101103004 นพพร บุญน้อย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
5 6201101103005 นพวิชญ์ ทรัพย์มนูทวี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
6 6201101103007 นวกฤช ลิขิตวัฒนกิจ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก