รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201101104001 สราวุต ช่วยบำรุง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
2 6201101104003 สุรพัศ วัฒนาสงวนศักดิ์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
3 6201101104005 ณัฐพล ศาสนะ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
4 6201101104006 กิตติพงค์ จ๋อยเป็ง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
5 6201101104007 ชัยอานนท์ เก็งศิริกุล เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
6 6201101104008 สุมนัส พงศ์ประเสริฐสิน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
7 6201101104009 สุดารัตน์ สินธุเทพรัตน์ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก