รายชื่อนักศึกษารายงานตัว
มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขวิชา

หลักสูตร

10 = รายงานตัวแล้ว | 90 = ยังไม่ได้รายงานตัว

กลับหน้าหลัก
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล สาขาวิชา สถานะ
1 6201102046001 สรวิชญ์ สุริวงค์ การจัดการ 10
2 6201102046002 ทิพย์วัลย์ สอนโฉม การจัดการ 10
3 6201102046004 จริยา ดวงภักดี การจัดการ 10
4 6201102046005 ศรีสุภา เพ็ชรจีนพะเนา การจัดการ 10
5 6201102046006 ศิริรัตน์ สีหานาม การจัดการ 10
6 6201102046007 ปฏิภาณ เฮงสมบุญ การจัดการ 10
7 6201202046001 การจัดการ 10
  
 Print  |  กลับหน้าหลัก